Strona Główna Strona Główna
Aktualności
 
 
 List Szefa Sztabu Generalnego
do Żołnierzy rezerwy

W celu złożenia podziękowania żołnierzom rezerwy oraz promowania szkolenia rezerw osobowych w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych w 2014 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wystosował list do żołnierzy rezerwy.

_________________________________
 Kwalifikacje
do zawodowej służby wojskowej w 2014 roku

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuje że od dnia 7 stycznia 2014 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje moga być kierowani:

  • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
  • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu).

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania.

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl.

_________________________________
Święto Administracji Wojskowej

 
W dn. 29.10.2013 r. w Centrum Konferencyjnym MON odbyło się "Święto Administracji Wojskowej" zorganizowane przez Szefa WSzW w Warszawie w 95 rocznicę istnienia administracji wojskowej.
W ramach uroczystości dokonano wręczenia medali i odznaczeń oraz wyróżnienia dla oficerów i pracowników wojska WSzW i WKU oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w tym wojewody mazowieckiego.

_________________________________
Wręczenie aktu mianowania
na stopień majora rezerwy

 
W dn. 28.10.2013 r. Komendant WKU dokonał wręczenia aktu mianowania na stopień majora rezerwy - kapitanowi nie podlegającemu obowiązkowi służby wojskowej Eugeniuszowi ZARZYCKIEMU.
_________________________________
Militaryzacja - pokaz

 
W dn. 24.10.2013 r. Szef Wydziału Rekrutacji mjr Krzysztof FUTYMA wraz z oficerami WKU Warszawa-Śródmieście uczestniczył w pokazie przyjęcia stanu osobowego do jednostki zmilitaryzowanej. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

_________________________________
Porozumienie o współpracy
ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP

 
22 października 2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów zawarła porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystego spotkania, aktu podpisania porozumienia dokonali ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI - Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz płk rez. Alfred KABATA - prezes Zarządu Głównego ZOR RP. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: płk rez. Dariusz ZIELONKA - wiceprezes ZOR RP oraz Artur BŁOŃSKI, Bohdan SOBIEWSKI, Sławomira GNATOWSKA. WKU reprezentował mjr Krzysztof FUTYMA - szef wydziału rekrutacji.

_________________________________
Wręczenie aktu mianowania
na stopień kapitana

 
W dn. 17.10.2013 r. Komendant WKU dokonał wręczenia aktu mianowania na stopień kapitana dla Pani Haliny WOŁŁOWICZ - HOŁOWNIA żołnierza, partyzanta i powstańca oddziału "BASZTA" z czasów powstania warszawskiego.

_________________________________
Okolicznościowa Akademia w Warce

 
 Z okazji 40-lecia istnienia i działalności Klubu Żołnierza Rezerwy - Ligi Obrony Kraju im. Piotra WYSOCKIEGO w Warce w dn. 28.09.2013 r. w Muzeum im. k. Pułaskiego odbyła się Okolicznościowa Akademia w ramach której Komendant WKU wręczył okolicznościowe medale i odznaczenia.
Uroczystości zaszczycił gość honorowy płk w stanie spoczynku Dariusz KOSSAKOWSKI wieloletni Prezes KOR LOK - KŻR.

_________________________________
330 Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

 
W ramach obchodów 330 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej organizowanych w Wilanowie przez Burmistrza Wilanowa w dn. 14.09.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów zorganizowało stoisko promocyjne do różnych form służby wojskowej.

_________________________________

 
W dn. 14.08.2013r. Komendant WKU uczestniczył w uroczystościach związanych z wręczeniem sztandaru Stowarzyszeniu Tradycji Ludowego Wojska Polskiego Oddział w Grójcu.

W czasie uroczystości wręczono akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe, oraz medali "Za zasługi dla obronności kraju".
 
   
_________________________________
Mianowania na wyższe stopnie wojskowe


 
W dn. 11.08.13 w ramach uroczystości organizowanych w Studziankach Pancernych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Starostę Powiatu Kozienickiego oraz Wójta Gminy Głowaczów z okazji 69 rocznicy utworzenia przyczółka Warecko-Magnuszewskiego, Komendant WKU wręczył akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe dla osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Mianowanym gratulacje złożył Wicepremier - Minister Gospodarki Janusz Piechociński, gość honorowy uroczystości.

_________________________________
Mianowania na stopnie Oficerskie


W dn. 13.08.13 w siedzibie WKU dokonano wręczenia patentów oficerskich na pierwszy stopień oficerski oraz akt mianowania na kolejny stopień

_________________________________
 

 

 
 _________________________________  
 Kwalifikacje w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku

W związku z pilną potrzebą uzupełnienia wakujących stanowisk służbowych w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku, pozostającej w strukturach 25 Brygady kawalerii Powietrznej, ww. jednostka wojskowa prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe przeznaczone dla podoficerów i oficerów (według tabeli poniżej):

Nazwa JW

Nazwa stanowiska

SW

STANOWISKO

Wymagane poświadczenie

Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej

Szef Sekcji "S"

54B01
99Z99

kpt.

POUFNE

Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej

Inspektor Bezpieczeństwa Lotów

22J07

kpt.

TAJNE

Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej

Podoficer Analizy Danych

22J21
22J22

st. sierż.

POUFNE

Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej

Zastępca Szefa Zespołu Dowódca Grupy

40A01
40A05

kpt.

POUFNE

Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej

Starszy Lekarz 40A05

kpt.

POUFNE

Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej

Pielęgniarka

22D29
40G21

st. sierż.

POUFNE

Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej

Pielęgniarka

22D29
40G21

sierż.

POUFNE

Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej Dowódca Klucza Starszy Inżynier 22J0Z
22D04
kpt. POUFNE
Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej Starszy Podoficer Obsługi Śmigłowca 22J33 st. kpr. POUFNE
Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej Starszy Podoficer Obsługi Śmigłowca 22J33 st. kpr. POUFNE
Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej Starszy Podoficer Obsługi Śmigłowca 22J27 st. kpr. POUFNE
Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej Dowódca Klucza 22J04 kpt. POUFNE
Powietrzna jednostka ewakuacji medycznej Starszy Podofice Obsługi Śmigłowca 22J24 st. kpr. POUFNE

 
 _________________________________  
 Kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej

Informujemy, iż w dniu 20.08.2013 roku w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej (korpus szeregowych zawodowych).
Poszukujemy kandydatów na stanowiska służbowe:

   1.MŁODSZY KIEROWCA -SW:38T64;
   2.KIEROWCA - SW:38T65;
   3.MŁODSZY MECHANIK-SW:38T74;
   4.MŁODSZY MECHANIK -SW:38T75;
   5.MŁODSZY ELEKTROMECHANIK -SW:38T72;
   6.ZWIADOWCA NUREK -SW:34A63/24F61;
   7.KIEROWCA RATOWNIK-SW:38T64/40H61;
   8.MŁODSZY STRZELEC-SW:20B71;
   9.CELOWNICZY -SW:20B77;
   10.CELOWNICZY-SW:20B78;
   11.MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA -SW:38T64/28B65;
   12.MŁODSZY OPERATOR -SW:32B62;
   13.DZIAŁONOWY -SW:20B64;
   14.KIEROWCA-SW:20B65;
   15.OPERATOR KIEROWCA -SW:34A71/38T64.

Kierowani kandydaci powinni:
- mieć w całości odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą,
(w przypadku służby przygotowawczej, podpisany kontrakt w ramach NSR, nadany przydział kryzysowy oraz odbyte co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne);
- orzeczona kategoria zdrowia A lub Z;
- nie karani;
- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
- posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej;
- posiadać CV ze zdjęciem oraz kopię dokumentów mających wpływ na powołanie;
- preferowane średnie wykształcenie techniczne;

Kwalifikacje odbędą się w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej, ul. Okuniewska 1 w dniu 20.08.2013r. w godz. 07.30 – 15.30, (rozpoczęcie kwalifikacji 07.45 ).
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
- rozmowa kwalifikacyjna;
- badanie lekarskie;
- rozmowa z psychoprofilaktykiem;
- test sprawnościowy z WF.

 
 _________________________________  
Kwalifikacje w 1 batalionie kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej

Informujemy, że kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek o godz. 9.00. Kandydaci chcący spróbowac swoich sił w jednej z elitarnych jednostek Wojska Polskiego powinni posiadać:


- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie minimum gimnazjalne;
- nieposzlakowaną opinię (niekaralność);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego;
- dodatkowym atutem będzie posiadanie odpowiednich umiejętności zawodowych oraz znajomosc języka angielskiego.

  Kandydaci do służby będą musieli zdać egzamin z wychowania fizycznego oraz odbędą rozmowę z psychologiem i rozmowy kwalifikacyjne.
Ponadto informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej w Siłach Zbrojnych RP w latach 2013-2014, w pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powołani będą żołnierze rezerwy, którzy ukończyli szkolenie w ramach służby przygotowawczej, otrzymali przydział kryzysowy i odbyli planowane ćwiczenia w ramach NSR.

 
_________________________________  

Wręczenie patentów oficerskich na stopień podporucznika oraz aktu mianowania na stopień kapitana - 4 czerwca 2013r.

          W dn. 4 czerwca 2013 r. w siedzibie WKU dokonano wręczenia "Patentów oficerskich" na stopień podporucznika oraz aktu mianowania na stopień kapitana dla osoby niepodlegającej obowiązkowi słuzby wojskowej.

>>Galeria<<

 

_________________________________

 
Wręczenie patentów oficerskich na stopień podporucznika - dzielnica Mokotów 16 kwietnia 2013r.

          W dn. 16.04.2013r. na rozpoczęciu Sesji Rady Dzielnicy Mokotów w obecności zebranych radnych odbyło się uroczyste wręczenie "Patentów oficerskich" na stopień podporucznika dla 6 podchorążych rezerwy, mieszkańców Mokotowa.

          Patenty oficerskie wręczył Komendant WKU Warszawa-Mokotów ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI, listy gratulacyjne wręczył Burmistrz dzielnicy Pan Bogdan OLESIŃSKI, a symboliczny kwiatek Przewodniczacy Rady.

 
_________________________________  
Wręczenie patentów oficerskich na stopień podporucznika - powiat piaseczyński 21 marca 2013r.

          W czasie sesji rady powiatu piaseczyńskiego, która odbyła się 21 marca 2013 roku, trzem mieszkańcom powiatu wręczono patenty oficerskie na stopień podporucznika.

          Patenty oficerskie uroczyście wręczył ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów. Awans na stopień podporucznika otrzymali dotychczasowi podchorąży rezerwy: Marcin CHOLEWA, Mariusz PERZYNA i Mareki WISZOWATY. Nominacji oficerskich mieszkańcom powiatu pogratulował także starosta Jan DĄBEK, a radne uczestniczące w sesji rady powiatu wręczyły "świeżo mianowanym" podporucznikom kwiaty.

 
_________________________________  

Wizyta przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy

 

W dn. 11.04.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów po raz drugi gościła przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy.

gen. mjr Volodymyr TALALAY wraz z 3 oficerami zainteresowani byli przyjęciem polskich procedur naboru do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych.

>>Galeria<<

 
   

_________________________________

Wręczenie medali pamiątkowych za misję Afganistan

W dniu 15 lutego 2013r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Burmistrz Pan Piotr GUZIAŁ zorganizował uroczystość wręczenia medali pamiątkowych dla osób uczestniczących w misji w Afganistanie.

Wręczenia dokonał Szef WSzW w Warszawie płk dr Dariusz KULETA.

Uroczystość poprowadził komendant WKU Warszawa - Mokotów ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI.

>>Galeria<<

 

_________________________________

Wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju"

W dniu 11.02.2013r w Urzędzie Gminy Prażmów odbyło się uroczyste wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców, których 3 i więcej synów pełniło nienagannie Zawodową Służbę Wojskową.

Dla "Matek Polek" - wręczono 2 złote i 14 srebrnych medali Po oficjalnych podziękowaniach, krótkich przemowach, były medale, kwiaty i listy gratulacyjne od wójta, a potem kawa i tort z pięknym napisem "Zasłużeni dla kraju".

>>Galeria<<

 

_________________________________

Nieobsadzone stanowiska w pododdziałach 3 RBLog

Przedstawiamy wykaz nieobsadzonych stanowisk etatowych w pododdziałach 3 RBLog stacjonujących w rejonie administrowanym przez WSzW WARSZAWA

 

Nazwa komórki

Nazwa stanowiska

M.p.

STE

SW

GU

polowe warsztaty lotnicze

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW - KIEROWNIK SEKCJI REMONTOWEJ

Radom

KPT.

22J07

13B

dział remontu płatowców i silników

KIEROWNIK WARSZTATU

Radom

MŁ. CHOR.

22J33

7

dział remontu płatowców i silników

STARSZY TECHNIK

Radom

ST. SIERŻ.

22J33

6

dział mechaniczny

KIEROWNIK DZIAŁU

Radom

CHOR.

22J33

8

dział planowania i ewidencji

KIEROWNIK DZIAŁU

Nowy Dwór Mazowiecki

CHOR.

22J21

8

dział remontu osprzętu

STARSZY TECHNIK

Nowy Dwór Mazowiecki

ST. SIERŻ.

28T21

6

obsługa techniczna

KIEROWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Nowy Dwór Mazowiecki

MŁ. CHOR.

22J23

7

 

_________________________________

Kwalifikacje w JW 4115 w Gliwicach
Informujemy że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach, kwalifikacje do zawodowej Służby Wojskowej oraz NSR będą się odbywać wg harmonogramu znajdującego się >>tutaj<<

Osoby zaiteresowane szczegółami mogą uzyskać więcej informacji stawiając się osobiście na wydziale rekrutacji WKU Warszawa - Mokotów, lub telefonicznie pod nr tel: 22-687-14-07

_________________________________

Uroczystości rocznicowe w Grójcu
W dn. 15.01.2013r. na grójeckim rynku odbyła się 68 rocznica Wyzwolenia Grójca.
Uroczystość zorganizował Urząd Miasta i Gminy wraz ze Stowarzyszeniem Tradycji LWP.
Podczas Uroczystości Komendant WKU dokonał wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe

 

_________________________________

Kwalifikacje w JW 4686 w Krakowie na rok 2013

Informujemy, że w roku 2013 w JW nr 4686 (6 batalion logistyczny) kwalifikacje będą odbywać się w poniższych terminach: 22 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 17 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia

Osoby zaiteresowane szczegółami mogą uzyskać więcej informacji stawiając się osobiście na wydziale rekrutacji WKU Warszawa - Mokotów, lub telefonicznie pod nr tel: 22-687-14-07

_________________________________

Wykaz stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy w JW 2980 w ramach NSR w 2013 roku

_________________________________

Powołania do JW 1156 w Poznaniu

Informujemy, że JW 1156 w Poznaniu prowadzi nabór w korpusie podoficerskim w pododdziałach realizujących zadania związane z obsługą samolotów wielozadaniowych F-16

Kandydaci spełniający poniższe wymagania:
  • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o kierunku mechanicznym, elektronicznym, elektrotechnicznym, mechatronicznym lub wcześniejsze doświadczenie w służbie lub pracy na stanowiskach związanych z obsługą sprzętu lotniczego.
  • Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie 1 wg STANAG 6001 lub PET lub FCE lub ocena conajmniej "dobry" z egzaminu maturalnego.

wyrażający chęć służby w w/w Jednostce proszeni są o kontakt telefoniczny bądź stawienie się osobiście w WKU Warszawa Mokotów.

_________________________________
Wolne stanowiska w jednostkach Sił Powietrznych


Informujemy że w jednostkach Sił Powietrznych poszukiwani są kandydaci na żołnierzy zawodowych

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 22 652 47 11, 22 613 68 11, 55 653 62 28
_________________________________
 
Kwalifikacja kandydatów
do Jednostek Wojsk Specjalnych

Informujemy, o kwalifikacji kandydatów do jednostek Wojsk Specjalnych.
  O szczegóły pytaj:
- JW GROM - tel.: 22 689 31 94, 22 689 31 91;
- JW KOMANDOSI - tel.: 34 352 03 25;
          - JW NIL - tel.: 12 455 25 05;
          - JW AGAT - tel.: 324 61 43 11.
_________________________________
Poszukiwani Kandydaci
do służby zawodowej
w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów
w Jednostce Wojskowej nr 3294 Świdwin


Poszukiwani Kandydaci do służby zawodowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów w Jednostce Wojskowej nr 3294 Świdwin.

O szczegóły pytaj:
tel.: 65 33 063 
 _________________________________
Wolne etaty w 1 batalionie kawalerii powietrznej
 Informujemy o wolnych etatach w JW 4393 w Leźnicy Wielkiej dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje będą odbywać się w każdy wtorek od godziny 9.00

Kandydat powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z WF oraz strój sportowy.
Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa - Mokotów stawiając się osobiście lub telefonicznie pod nrem: 22 687 14 07

_________________________________

Wolne stanowiska w 4pplot w Czerwieńsku
 Informujemy, że w 4pplot w Czerwieńsku są wolne stanowiska w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz w korpusie szeregowych.

Szczegółowe informacje na temat stanowisk oraz rekrutacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa - Mokotów (Wydział Rekrutacji) stawiając się osobiście, lub telefonicznie pod numerem 22 687 14 07

_________________________________

Wolne stanowiska w JW 3709

Informujemy, że prowadzony jest nabór w 4. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych na następujące stanowiska:
  • Administrator sieci informatycznych ; ste: mł.chor.
  • Podoficer eksploatacji ; ste: chor.
  • Starszy technik ; ste: st. sierż.
  • Samodzielny technik ; ste: mł. chor.
zainteresowania powinni zgłosić się do WKU lub kontaktować telefonicznie z numerem: 22 687 14 07

_________________________________

Powołania w 5 pułku artylerii w Sulechowie

Informujemy, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej w 5 pułku artylerii w Sulechowie. Kwalifikacje do służby w jednostce wojskowej odbywają się w każdy wtorek i środę od godziny 8.00.

Kwalifikacja polega na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem pełnienia zawodowej służby wojskowej lub służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych powinny kierować się w wyżej wymienionych terminach do 5 pułku artyleri w Sulechowie ul. Wojska Polskiego 1 bądź kontaktować się telefonicznie z kancelarią personalną (tel: 684569644, 684569643, 684569619 - NSR)

_________________________________

Powołania na stanowiska w korpusie Oficerskim oraz Podoficerskim

Informujemy, że w Dowództwie Garnizonu Warszawa i podległych jednostkach wojskowych,
oraz w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu prowadzony jest nabór na stanowiska w korpusie Podoficerskim oraz Oficerskim.
Ponadto w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP prowadzony jest nabór w korpusie podoficerów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień na Wydziale Rekrutacji, osobiście lub telefonicznie pod numerem: (22) 687 14 07

_________________________________

Komendant WKU przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00
  • od wtorku do piątku od godziny 8:00 do 15:00

_________________________________

Gwiazdy za służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej pragnie przekazać żołnierzom i pracownikom cywilnym, którzy służyli i pracowali w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju należne im za nienaganną służbę Gwiazdy Iraku, Czadu, Konga, Afganistanu i Morza Śródziemnego. Wszystkich, którzy nie odebrali swoich odznaczeń prosimy o zgłaszanie się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Trwa proces nadawania żołnierzom i pracownikom cywilnym odznaczeń za nienaganną służbę i pracę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, czyli Gwiazd Iraku, Afganistanu, Czadu, Konga i Morza Śródziemnego. Obecnie na podpis Prezydenta RP czekają kolejne wnioski, a Dowództwo Operacyjne SZ przygotowuje następne. Mają być one przyznawane na bieżąco, w chwili powrotu żołnierzy i pracowników cywilnych do kraju. Będzie to możliwe dzięki systematycznemu usprawnianiu sposobów i terminów przygotowywania odpowiednich dokumentów.W resorcie obrony rozpoczął prace zespół kierowany przez doradcę ministra ON, gen. broni rezerwy Waldemara Skrzypczaka, który zajmuje się przede wszystkim doprowadzeniem do końca procesu wręczania odznaczeń za misje odbyte przed kilku laty. pamiętać bowiem trzeba, że Gwiazdy Iraku i Afganistanu nadaje się od 2008 r., a Gwiazdy Czadu, Konga i Morza Śródziemnego dopiero od 2010 r. Wielu z tych, którym się one należą nie służyło już wtedy w armii i to do nich w tej chwili resort stara się dotrzeć wszelkimi możliwymi drogami. Najczęściej wręczenie odznaczenia uniemożliwia brak aktualnego adresu byłego żołnierza - uczestnika misji.Dlatego też Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca się do wszystkich, którzy nie odebrali należnych im odznaczeń o zgłaszanie się do swojej macierzystej jednostki, lub gdyojest możliwe do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Jesteśmy zainteresowani tym, aby wszyscy, którym się to odznaczenie należy mogli je jak najszybciej otrzymać.

_________________________________

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 301/MON z dnia 10 sierpnia 2011 r.  Informujemy, że absolwenci uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych mogą składać wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Więcej >>>

_________________________________

KOMUNIKAT O ZMIANIE TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA - MOKOTÓW OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU więcej >>>

_________________________________

Na stronie ukazały sie najnowsze materiały dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych: Informator dla pracodawców, Poradnik dla kandydatów do NSR, Vademecum NSR. Zapraszamy wszystkich do przeczytania powyższych materiałów. więcej >>>

_________________________________

Zapraszamy do oglądania najnowszych filmów i spotów reklamowych dotyczących Narodowych Sił Rezerwowych więcej >>>

 wku warszawa mokotow

Liczniki na bloga