Strona Główna Strona Główna
Aktualności
   
 
_________________________________            
Termin kwalifikacji dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej
    
     Uprzejmie informujemy, że najbliższe kwalifikacje żołnierzy NSR oraz żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w JW 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI; ul. Piłsudskiego 72, odbędą się w dniu 07 października 2014r. o godzinie 8.30

     Kandydat powinien posiadać:
  • dokument tożsamości - książeczkę wojskową
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
     Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej w SZ RP w latach 2013 - 2014 pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na stanowiska służbowe będą mieli Ci spośród nich, którzy odbyli wojskowe ćwiczenia rotacyjne.   
           
_________________________________            
Termin kwalifikacji dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej
         
Uprzejmie informujemy, że najbliższe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych do grupy osobowej pancerno - zmechanizowanej w JW 2423 w ŻAGANIU odbędą się w dniach 17 i 24 września 2014 r. o godz. 8.00
.
           
_________________________________            
     W dniach od 01 do 05 września w siedzibie WKU Mokotów odbyły się miłe spotkania, podczas których wręczono akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe podoficerom rezerwy i osobom niepodlegającym czynnej służbie wojskowej.
     Wszystkim mianowanym serdecznie gratulujemy oraz życzymy wszelkiej pomyślności.>>Galeria<<
           
_________________________________            

      W dniu 1 sierpnia 2014r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów odbyła się uroczysta zbiórka stanu osobowego z okazji pożegnania Pani Malwiny Targońskiej, która realizowała zadania w zastępstwie na stanowisku w Wydziale Rekrutacji.
     Pani Malwinie składamy serdeczne podziękowania za wkład pracy podczas realizowanych w WKU zadań i życzymy wszelkiej pomyślności.


         
_________________________________          

Centralny Zlot Klas Mundurowych "Żagań 2014"
Informujemy, że zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć Departamentu Wychowania i Promocji Obronności na 2014r. w dniach 6-10 października br. na poligonie KARLIKI w miejscowości DOBRE n/KWISĄ, odbędzie się Centralny Zlot Klas Wojskowych pk.: "ŻAGAŃ 2014". Uczestnikami w Zlocie będą wytypowane najlepsze klasy wojskowe z poszczególnych województw
w tym jedna klasa reprezentująca województwo mazowieckie.
          Do udziału zachęcamy klasy wojskowe szkół mających siedzibę na terenie administrowanym przez WKU Warszawa-Mokotów. Szczegółowych informacji
o Zlocie Klas Wojskowych udziela Specjalista Wydziału Rekrutacji Wiesława OSITEK tel. 682-40-56 a także są dostępne na stronie internetowej www.62kompaniaspecjalna.pl

         
_________________________________          
 Przegląd Filmów, Fotografii oraz Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego
          Uprzejmie informujemy, że zgodnie z planem zamierzeń DWiPO MON w listopadzie 2014r. w Klubie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej odbędzie się Przegląd Filmów, Fotografii oraz Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego.
           Zainteresowanych udziałem w przeglądach prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń (karta zgłoszenia + prace konkursowe) do organizatorów w terminach podanych w regulaminie.
          Jednocześnie informujemy, że regulaminy i wzory kart zgłoszeń znajdują się na stronach internetowych DWiPO MON, WCEO, Klubu Dowództwa Generalnego RSZ
oraz w naszej siedzibie WKU.
          Szczegółowych informacji udziela Pani Jadwiga Chłopecka z DWiPO, tel. 840-154.
         
_________________________________          
     W dniu 13 i 27 czerwca 2014r. w WKU Warszawa-Mokotów odbyło się po raz kolejny uroczyste wręczenie aktów mianowań. Na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień przybyli nowo mianowani wraz z rodzinami przez co uroczystość nabrała wielopokoleniowego charakteru. Wszystkim nowomianowanym żołnierzom składamy serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.>>Galeria<<
       
_________________________________        
     W dniach 04-05 czerwca w siedzibie WKU Warszawa-Mokotów odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego wręczono akty mianowań podoficerom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej na stopnie młodszego chorążego i starszego chorążego sztabowego.
     Wręczenia aktów mianowań dokonali:
przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kadr MON ppłk Grzegorz MIZURA, zastępca Szefa WSzW
w Warszawie ppłk Kazimierz MĄCZKA oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów
ppłk mgr Mariusz MUSKUS.
     W trakcie spotkania odczytany był list gratulacyjny od Dyrektora Departamenu Kadr MON
gen. dyw. Andrzeja WASILEWSKIEGO.
     Wszystkim mianowanym życzymy wszelkiej pomyślności i dużo dobrego zdrowia.>>Galeria<<
       
_________________________________        
   Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej w dniu 02 czerwca 2014 roku nastąpiło
w obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
Pana płk dr Dariusza KULETY
przekazanie obowiązków na stanowisku służbowym Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Warszawa-Mokotów.
   Obowiązki przekazał po pięciu latach kierowania Wojskową Komendą Uzupełnień
Warszawa-Mokotów
Pan ppłk mgr inż. Krzysztof KOSIOROWSKI,
a obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów przyjął
Pan ppłk mgr Mariusz MUSKUS
 

>>Galeria<<
     
_________________________________      

  Wręczenie aktu mianowania
na wyższy stopień


W dn. 09.05.2014 r.
w siedzibie WKU Warszawa-Mokotów Komendant WKU wręczył akt mianowania na stopień: starszy kapral dla kpr. rez. Cyprian LUTOBORSKI.

>>Galeria<<
 
 
_________________________________  
 List Szefa Sztabu Generalnego
do Żołnierzy rezerwy

W celu złożenia podziękowania żołnierzom rezerwy oraz promowania szkolenia rezerw osobowych w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych w 2014 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wystosował list do żołnierzy rezerwy.

 
_________________________________  
 Kwalifikacje
do zawodowej służby wojskowej w 2014 roku

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuje że od dnia 7 stycznia 2014 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje moga być kierowani:

  • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
  • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu).

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania.

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl.

 
_________________________________  
Święto Administracji Wojskowej

 
W dn. 29.10.2013 r. w Centrum Konferencyjnym MON odbyło się "Święto Administracji Wojskowej" zorganizowane przez Szefa WSzW w Warszawie w 95 rocznicę istnienia administracji wojskowej.
W ramach uroczystości dokonano wręczenia medali i odznaczeń oraz wyróżnienia dla oficerów i pracowników wojska WSzW i WKU oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w tym wojewody mazowieckiego.

 
_________________________________  
Militaryzacja - pokaz

 
W dn. 24.10.2013 r. Szef Wydziału Rekrutacji mjr Krzysztof FUTYMA wraz z oficerami WKU Warszawa-Śródmieście uczestniczył w pokazie przyjęcia stanu osobowego do jednostki zmilitaryzowanej. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

_________________________________
Porozumienie o współpracy
ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP

 
22 października 2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów zawarła porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystego spotkania, aktu podpisania porozumienia dokonali ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI - Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz płk rez. Alfred KABATA - prezes Zarządu Głównego ZOR RP. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: płk rez. Dariusz ZIELONKA - wiceprezes ZOR RP oraz Artur BŁOŃSKI, Bohdan SOBIEWSKI, Sławomira GNATOWSKA. WKU reprezentował mjr Krzysztof FUTYMA - szef wydziału rekrutacji.


_________________________________
330 Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

 
W ramach obchodów 330 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej organizowanych w Wilanowie przez Burmistrza Wilanowa w dn. 14.09.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów zorganizowało stoisko promocyjne do różnych form służby wojskowej.


 
 _________________________________  

Wizyta przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy

 

W dn. 11.04.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów po raz drugi gościła przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy.

gen. mjr Volodymyr TALALAY wraz z 3 oficerami zainteresowani byli przyjęciem polskich procedur naboru do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych.

>>Galeria<<

 
   

_________________________________

Wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju"

W dniu 11.02.2013r w Urzędzie Gminy Prażmów odbyło się uroczyste wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców, których 3 i więcej synów pełniło nienagannie Zawodową Służbę Wojskową.

Dla "Matek Polek" - wręczono 2 złote i 14 srebrnych medali Po oficjalnych podziękowaniach, krótkich przemowach, były medale, kwiaty i listy gratulacyjne od wójta, a potem kawa i tort z pięknym napisem "Zasłużeni dla kraju".

>>Galeria<<

 

_________________________________

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00
  • od wtorku do piątku od godziny 8:00 do 15:00

_________________________________

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 301/MON z dnia 10 sierpnia 2011 r.  Informujemy, że absolwenci uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych mogą składać wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Więcej >>>

_________________________________

KOMUNIKAT O ZMIANIE TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA - MOKOTÓW OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU więcej >>>

_________________________________

Na stronie ukazały sie najnowsze materiały dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych: Informator dla pracodawców, Poradnik dla kandydatów do NSR, Vademecum NSR. Zapraszamy wszystkich do przeczytania powyższych materiałów. więcej >>>

_________________________________

Zapraszamy do oglądania najnowszych filmów i spotów reklamowych dotyczących Narodowych Sił Rezerwowych więcej >>>

 wku warszawa mokotow

Liczniki na bloga