Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 
 
   
 

 

 

 Osoby zainteresowane kontaktem telefonicznym z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa - Mokotów dzwoniące z telefonów stacjonarnych, które otrzymują komunikat "nie ma takiego numeru" proszone są o kontakt z WKU na numery telefonów komórkowych, oraz zgłoszenie reklamacji u swojego operatora telefonicznego.

Problemy z połączeniem spowodowane są brakiem odpowiedniej konfiguracji wyróżnika 261 u operatorów telefonii stacjonarnej i nie są zależne od sieci telekomunikacyjnej Resortu Obrony Narodowej.
__________________________________

Od 1 marca 2015 roku każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.


Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy. 

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

•    W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;

•    W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), komenda skieruje go do odbycia szkolenia w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce;

•    W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia) WKU nada mu taki przydział i skieruje do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń rezerwy zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową. 

     Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Mokotów w celu składania stosownych deklaracji.

Udzielamy także informacji pod numerami 261 824 062 oraz 261 824 059

To jest Wasz czas – czas ochotników!!!

__________________________________

W dniu 28.06.2015r. przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów brali udział w uroczystościach "Dni Tarczyna" .
W celu promowania różnych form służby wojskowej wystawiono stoisko informacyjno - promocyjne.
__________________________________

Informujemy o wolnych stanowiskach w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • w korpusie szeregowych zawodowych
SW: 20B61; 20B63; 20B62; 38T65; 38T65/38B74; 38T65/38B70; 38T83; 38T74/38T84; 38T72;38T64; 38T64/38T84; 38T64/38T81; 38T71
 • w korpusie podoficerów
SW:38T31; 20B22
 • w korpusie oficerów
20B02

Kwalifikacje odbywać się będą w terminach: 14.07.2015, 18.08.2015, 03.09.2015 o godz. 8.00
kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarske o braku przeciwwskazań zdrowotnych
więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 688 924
por. Katarzyna OPIOŁA - korpus oficerów
chor. Piotr KONIECZNY - korpus podoficerów
por. Kornelia MAJEWSKA - korpus szeregowych
__________________________________

Informujemy o wolnych stanowiskach w korpusie szeregowych zawodowych w JW4391 w Tomaszowie Mazowieckim.
najbliższe kwalifikacje odbędą się  03.07.15; 10.07.15; 17.07.15 o godzinie 8.30

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze
do kontaktu wyznaczony został sierż. Arkadiusz KAWA tel. 261 167 714
__________________________________

Informujemy o wolnych etatach w 100 batalionie łączności w Wałczu
terminy kwalifikacji: 30.06.15; 01.07.15; 05.08.15; 09.09.15; 07.10.15; 04.11.15. 09.12.15.
szczegółowe informacje znajdują się na stronie 100bł http://www.100bl.wp.mil.pl/pl/15.html
__________________________________

Informujemy, że w dniach 23 i 25 czerwca 2015r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i NSR w niżej wymienionych jednostkach:
 • 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43 (tel 261 135 538) - 23 czerwca 2015r.
 • 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 (tel. 261 134 602) - 23 czerwca 2015r.
 • 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 (tel. 261 134 466) - 25 czerwca 2015r.

__________________________________

Informujemy, iż w dniu 23.06.2015r. od godziny 8:00 w 1. Ośrodku Radioeletronicznym w Grójcu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
W ramach kwalifikacji przeprowadzony zostanie egzamin z wychowania fizycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Na rozmowę kwalifikacjną wymagane jest CV oraz dokumenty potwierdzające dane w nim zawarte.
kontakt:
mjr Grzegorz BOCHNIAK tel. 261 513 485
kpt Grzegorz OLSZOWSKI tel. 261 513 209

__________________________________

Wręczanie aktów mianowania 09.06.2015 r.

W dniu 09.06.2015 r. na rozpoczęciu obrad Rady Dzielnicy Mokotów w obecności władz dzielnicy, radnych oraz mieszkańców Mokotowa, odbyła się miła uroczystość wręczenia aktów mianowani na pierwsze i kolejne stopnie oficerskie weteranom II wojny światowej.
Akty mianowania, które wręczał Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS w asyście Przewodniczącego Rady Dzielnicy Mokotów Miłosza GÓRECKIEGO                  i Zastępcy Burmistrza Mokotowa Moniki GOŁĘBIEWSKIEJ-KOZAKIEWICZ, odebrały weteranki:
ppor. Alina DĘBSKA, ppor. Jadwiga Olszewska, por. Hanna BIELSKA
i por. Alina KANIEWSKA-KRASUCKA.
Mianowane weteranki otrzymały drobne upominki i bukiety kwiatów, a zebrani w sali obrad w CENTRUM ŁOWICKA urządzili owację na stojąco.
Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
 Informujemy, że w JW4539 został zorganizowany punkt informacyjny, który telefonicznie udzielał będzie niezbędnych informacji żołnierzom rezerwy (w trybie natychmiastowego stawiennictwa). Dużur pełniony będzie pod numerem telefonu: 261-887-464

 __________________________________
Informujemy, że zaplanowane na dzień 12 czerwca 2015 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim z przyczyn służbowych odbędą się w dniu 10.06.2015.
__________________________________

Informujemy, że w dniach 9 czerwca 2015 oraz 16 czerca 2015 o godz. 8.00 w  9 Brygadzie Kawalerii Pancernej odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Kolejne kwalifikacje ogłaszane będą na stronie internetowej pod adresem www.9bkpanc.wp.mil.pl, zakładka Aktualności.

__________________________________
Informujemy, że w dniach 09.06.2015 oraz 23.06.2015 w JW 4495 w Krakowie odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów z ramienia Jednostki wyznaczony został sierż. Krzysztof WITEK tel. 261 134 551 __________________________________
Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015r. od godz. 8:00 w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szerefowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.
Na kwalifikacje należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do sprawdzianu fizycznego.
Do kontaktu z jednostką wyznaczony został st. chor. szt. Sławomir KOSYLAK tel. 261-167-832
__________________________________
Informujemy, że w dniu 29.06.2015r. o godz. 8:30 w JW4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 odbędą się kwalifikacje na żołnierzy zawodowych.
Kandydaci powinni posiadać: dokument tożsamości - książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy, przybory piśmiennicze.
Do kontaktu z JW wyznaczony został sierż. Arkadiusz KAWKA tel. 261 167 714.
__________________________________
W dniu 23.05.2015r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów wystawiła stoisko promocyjno-informacyjne z okazji uroczystych obchodów "Dni Usrynowa", połączonych z uroczystościami Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP-DKP). We współdziałaniu z Urzędem Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, w rejonie Kopy Cwila zorganizowano piknik wojskowy - miasteczko wojskowe jako element obchodów święta COP-DKP dofinansowane przez MON z pokazem sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu Sił Powietrznych.Fotogaleria: kliknij tutaj
__________________________________
Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015r. o godz. 8:00 w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej odbędą się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap I - rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy. Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych).

W sprawie powołania do zawodowej słuzby wojskowej prosimy o kontakt z:

por. Katarzyna OPIOŁA tel. 261 688 924 - korpus oficerów

chor. Piotr KONIECZNY tel. 261 688 924 - korpus podoficerów

por. Kornelia MAJEWSKA  tel. 261688924 - korpus szeregowych.
__________________________________
Informujemy, że celem ujednolicenia ćwiczeń i norm sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szerefowych zawodowych oraz NSR do jednostek podległych  6 Brygadzie Powietrznodesantowej opracowano nowe tabele norm kwalifikacyjnuch do realizacji testów z wychowania fizycznego które znajdują się w WKU Warszawa - Mokotów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z mjr. Adnrzej DĄBRÓWKA tel. 261 824 040
__________________________________

Informujemy, że w dniu 20 maja 2015 w JW 2423 w Żaganiu o godzinie 8:00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, do grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej (KO: wojsk lądowych) oraz technicznej (KO: logistyki).

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap I - rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty i kwalifikacje, oraz etap II - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).

Jednocześnie informujemy, że kandydaci, którzy nie posiadają odbytych ćwiczeń rotacyjnych, nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.

zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem tel 261 688 924.
__________________________________

W dniu 7 maja 2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Pan ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w międzyszkolnych uroczystościach z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, które odbyły się w Gimnazjum Nr. 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie przy ul. Koncertowej 4.
w Uroczystościach wziął udział również burmistrz dzielnicy Ursynów Pan Robert Kempa.
__________________________________W dniu 2 maja 2015 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generał Mieczysław GOCUŁ dokonał promocji  żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski. Oprócz tego odbyły się również uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święta Konstytucji 3 Maja.
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wystawił stoisko promocyjno - Informacyjne w zakresie różnych form służby wojskowej. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa, żołnieże i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Śródmieście w ramach stoiska zorganizowali konkurs wiedzy o tematyce związanej z obchodzonymi świętami.
Realizację zadań wizytował Zastępca Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Pan płk mgr inż. Marek Orzechowski oraz Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie Pan ppłk dypl. Kazimierz Mączka.
__________________________________

Informujemy, że w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie został zorganizowany Punkt Informacyjny działąjący pod numerem 261 894 112.
Podstawowym zadaniem  punktu będzie informowanie żołnierzy rezerwy powołanych do Ośrodka na ćwiczenia mobilizacyjne (w zasadniczej części o obowiązkach żołnierzy rezerwy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony).
__________________________________
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na warsztatach malarsko-fotograficznych "Śladami Józefa Chełmońskiego".
Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny dla weteranów, weteranów poszkodowanych oraz członków ich rodzin.
Warsztaty odbędą się w terminie 28 maja - 6 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.
Informacje o projekcie wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie Fundacji www.niktniezostaje.net.pl
W ramach projektu organizowanego we współpracy z instytucjami MON oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oferowane są bardzo dobre warunki socjalne.
Program obejmuje również wycieczkę do Warszawy i zajęcia warsztatowe w Akademii Fotografii w Pałacu Kultury i Nauki.
__________________________________
Informujemy że dla żołnierzy rezerwy, którzy otrzymali powołania do odbycia ćwiczeń mobilizacyjnych w 1 Ośrodku Radioelektronicznym (JW nr 3411 w Grójcu) powołany został punkt informacyjny.
Szczegółowych informacji o obowiązkach żołnierzy wynikających z ustawy z 2nia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. z 2015r. poz 144 z późn. zm.) będzie udzielał rzecznik prasowy pod numerem telefonu: 261 513 561
__________________________________
Z dniem 04 maja 2015r. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzecu rozpoczyna zintensyfikowany nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

Poszukujemy kandydatów, rekrutujących się spośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, do zawodowej służby wojskowej praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju uprawnienia specjalistyczne w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat C oraz C+E, elektromechanik, ślusarz, kowal)

więcej informacji można uzyskać pod numerami: 261674265; 261674815; 261674239
__________________________________
Informujemy, że w dniu 14.04.2015r. oraz 28.04.2015r. w Jednostce Wojskowej 4495 Kraków odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Kandydaci zainteresowani służbą w 16 Batalionie Powietrznodesantowym  Stawiający się na kwalifikację powinni posiadać:
 • skierowanie kandydata na kwalifikacje
 • żołnierze po odbyciu służby zasadniczej - książeczka wojskowa
 • żołnierze po zakończeniu służby przygotowawczej - zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinia po zakończeniu wojskowych ćwiczeń rotacyjnych
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
 • strój sportowy oraz strój kąpielowy
 • środki piśmiennicze

_____________________________
Informujemy, że w dniach 14 kwietnia 2015r., 12 maja 2015r., 9 czerwca 2015r., 8 września 2015r.,
6 października 2015r., 3 listopada 2015r. oraz 1 grudnia 2015r. w Jednostce Wojskowej 4851 (55 brem) przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim (stanowsko por/kpt.) oraz podoficerskim (stanowiska sierż, st sierż, mł. chor.). Kwalifikacje odbędą się w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 o godzinie 8.00 dla osób wcześniej zgłoszonych telefonicznie.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie upoważnione zostały niżej wymienione osoby:
-st. chor. szt. Krzysztof GOS tel. 261 625 813
-mł. chor. Tomasz PYDYCH tel. 261 625 235
__________________________________
Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2015r. o godz. 8.00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specjalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap I - rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje oraz etap II - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczona została por. Kornelia MAJEWSKA (tel. 261 688 924).
__________________________________
Informujemy, że w dniu 21 marca 2015r. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego organizuje DZIEŃ OTWARTY
Zainteresowanych zapraszamy do Klubu WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a
w godzinach 8:00-14:00
>>więcej Informacji<<
__________________________________

Informujemy, że w dniu 18 marca 2015 roku o godz. 8.00 w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specjalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje oraz etap II — sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczona została

por. Kornelia MAJEWSKA (tel. 261 688 905).

__________________________________
 

Informujemy że w JW 2250 (6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie) istnieje możliwość zawarcia kontraktów w ramach NSR w niżej wymienionych Specjalnościach Wojskowych:
 • SW: 38T62 - 5 Żołnierzy;
 • SW: 38T64 - 5 Żołnierzy.
Jednocześnie informujemy, że do służby w strukturacj 6 Brygady Powietrznodesantowej wymagane jest posiadanie przez kandydatów orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej w jednostkach desantowo - szturmowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z WKU.
__________________________________

w dniu 11 lutego 2015 w Centralnej Bibliotece Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej 109 w Warszawie, odbyła się prezentacja monografii dr. Andrzeja DRZYCIMSKIEGO
WESTERPLATTE
tom1: Reduta w budowie 1926-1939
tom2: Reduta wojenna 1939
w wydarzeniu tym brał udział Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów, ppłk Mariusz MUSKUS wraz z delegacją składającą się z Oficerów i pracowników cywilnych WKU

 

>>GALERIA<<
__________________________________

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2015r. o godzinie 8:00 odbędą się w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został st. sierż Andrzej DOMASZEWICZ tel: 68 466 88 79

__________________________________Informujemy, że od 1 marca 2015 r. ulegną zmianie numery telefonów do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Mokotów. Będą Państwo mogli się z nami kontaktować poprzez numery zamieszczone poniżej:

Informacje nt. służby przygotowawczej tel. 261 824 062
Informacje nt. służby zawodowej tel. 261 824 059
Informacje nt. Narodowych Sił Rezerwowych tel. 261 824 058
Informacje nt. Szkolnictwa Wojskowego tel. 261 824 064

Telefony:
Wydział Rekrutacji: 261 824 059
Portiernia: 261 824 070

 
__________________________________  
Informujemy, że Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej organizuje konkurs dla jednostek wojskowych najlepiej przestrzegających zasad prawnych "LEX ET PETRIA". W załączniku zamieszczamy regulamin konkursu.

 
__________________________________  
Informujemy, że w dniu 24 lutego 2015 r. w Jednostce Wojskowej nr 1749 w Szczecinie odbędą się kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej. Chętnych prosi się o stawiennictwo w Jednostce Wojskowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie o godz. 8.00 (dojazd od dworca PKP tramwajami nr 1 i 9).
Kandydaci zobowiazani są posiadać przy sobie:
- dowód osobisty;
- kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych;
- zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do wysiłku fizycznego;
- ubiór sportowy.
W przypadku pytań, prosimy dzwonić do kancelarii personalnej JW 1749 w Szczecinie pod nr tel. 91 889 53 56 - kpr. SOLIŃSKI
 
__________________________________  
Informujemy że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej nr 3411 w Grójcu odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. szczegółowych informacji na ten temat udziela Pan mjr Grzegorz BOCHNIAK tel: 48 666-24-85


__________________________________
w poniższej tabeli przedstawiamy terminy Kwalifikacji Wojskowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz NSR prowadzonych w jednostkach 6 Brygady Powietrznodesantowej.

terminy
 
__________________________________  

 Informujemy, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2013r. poz. 1355) do dnia 31 grudnia 2014 roku istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych, oraz byłych żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którzy w skutek wypadku w związku lub podczas wykonywania obowiązków służbowych, albo choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową pełnioną poza granicami państwa po dniu 1 stycznia 1998r. doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wnioski o powołanie do zawodowej służby wojskowej winny być kierowane do Ministra Obrony Narodowej.

__________________________________

 

 

w poniższej tabeli przedstawiamy terminy Kwalifikacji Wojskowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz NSR w JW 1328 w Bielsku Białej.

terminy

zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami:

22 682 40 58 oraz 22 682 40 59

__________________________________

w poniższej tabeli przedstawiamy terminy Kwagalifikacji Wojskowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz NSR w jednostkach 6 Brygady Powietrznodesantowej

terminy


__________________________________

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2014 r. o godzinie 8:30 na terenie Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, Wejście do kali sportowej przy ulicy Mickiewicza, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Do kontaktu został wyznaczony oficer sekcji personalnej kpt. Bartosz BŁAŻEJEWSKI tel. 43 826 13 37 lub kom 519 708 634. Dodatkowe informacje umieszczono także na stronie internetowej pod adresem www.15sbwd.wp.mil.pl

 

_________________________________

 

Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów, oficerów oraz NSR na 2015rok, organizowanych w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice ul. gen. Andersa 47

21 Styczeń 2015, 18 Luty 2015, 18 Marzec 2015, 22 Kwiecień 2015, 20 Maj 2015, 17 Czerwiec 2015, 23 Wrzesień 2015, 21 Październik 2015, 18 Listopad 2015, 02 Grudzień 2015

o godzinie 8:00

 

__________________________________

 

W dniu 02.12.2014r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie przeprowadzone zostały zajęcia dla słuchaczy kursu na Szefów WSzW zorganizowanego przez Akademię Obrony Narodowej.

Tematem zajęć było Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień.  Prelegentem był Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz MUSKUS.

 

 

>>GALERIA<<

______________________________________


W dniu 25.11.2014r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów wystawiła stoisko promocyjno - informacyjne podczas Piaseczyńskich Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. Przedstawicielami Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów byli pani Bożena GADZIŃSKA i kpt. Bogumił PAWLIKOWSKI.

 

>>GALERIA<<

 

_________________________________

          Zarząd Powiatowy Związków Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Grójcu zorganizował w dniu 11.10.2014r. o godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu uroczystość wręczenia nowego sztandaru oraz wręczenia odznaczeń i dyplomów uznania z Okazji 20-lecia powstania ZWiRWP.

          W trakcie uroczystości pełnej wzruszeń i refleksji Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS dokonał symbolicznego „wbicia gwoździa” w drzewce Sztandaru oraz mianowania członka Koła ZWiRWP na wyższy stopień wojskowy.

          Wręczono również wiele odznaczeń i medali okolicznościowych.

          W uroczystości udział wzięli poza naczelnymi władzami ZWiRWP władze miasta i powiatu oraz zaprzyjaźnionych gmin.

          Wszystkim członkom i Przyjaciołom ZWiRWP życzymy wielu lat w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności.

>>Galeria<<

           
_________________________________            
     W dniach od 09 - 10 października 2014r. wręczono w siedzibie WKU Warszawa - Mokotów akty mianowań na stopnie wojskowe w korpusie oficerów i podoficerów. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i miłych wspomnień z lat służby.
     Wszystkim mianowanym serdecznie gratulujemy oraz życzymy wszelkiej pomyślności.>>Galeria<<
           
_________________________________            
     W dniu 19.09.2014r. odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe podoficerom rezerwy. Uroczystość prowadził Dowódca JW 3411 płk. dypl. Andrzej KOZERA. W imieniu dyrektora DK MON akty mianowań wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów ppłk. mgr Mariusz Muskus. W uroczystości wzieli udział zaproszeni goście w osobach: Starosty Powiatu Grójeckiego pana Mariana GÓRSKIEGO oraz Powiatowego Komendanta Policji
w Grójcu pana mł. insp. Marka SZEWCZYKA. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna SP oraz brawurowy przemarsz żołnierzy JW 3411.>>Galeria<<
           
_________________________________            
 Ukompletowanie nieobsadzonych stanowisk służbowych z zasobów terenowych Organów Administracji Wojskowej żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych

W związku z potrzebą ukompletowania kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska służbowe przeznaczone dla podoficerów i oficerów wymienionych poniżej, ogłaszany jest nabór w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku:

 • POR./KPT. w komórce o nazwie: SEKCJA PERSONALNA (S-1); stanowisko: SZEF SEKCJI "S"
 • POR./KPT. w komórce o nazwie: PION BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW; stanowisko: INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW
 • POR./KPT. w komórce o nazwie: ZESPÓŁ MEDYCZNY; stanowisko: ZASTĘPCA SZEFA ZESPOŁU DOWÓDCA GRUPY
 • PDF.ST. w komórce o nazwie: KLUCZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH; stanowisko: STARSZY TECHNIK KLUCZNIK DOWÓDCY

              Jednocześnie informujemy, że z uwagi na specjalności wojskowe w jakich występują specjalistyczne wakujące stanowiska, aby uniknąć narażania kandydatów na stres i niepotrzebne wydatki związane z koniecznością przybycia do jednostki, kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych uprawnień w terminie wybranym i dogodnym dla kandydatów. Wszystkich niezbędnych informacji w powyższym temacie udziela Starszy Podoficer Sztabowy Sekcji Personalnej mł. chor. Marcin GRUSZCZYŃSKI pod nr tel. 44 7397509.

           
_________________________________            
     W dniach od 01 do 05 września w siedzibie WKU Warszawa - Mokotów odbyły się miłe spotkania, podczas których wręczono akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe podoficerom rezerwy
i osobom niepodlegającym czynnej służbie wojskowej.
     Wszystkim mianowanym serdecznie gratulujemy oraz życzymy wszelkiej pomyślności.>>Galeria<<
           
_________________________________            

      W dniu 1 sierpnia 2014r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów odbyła się uroczysta zbiórka stanu osobowego z okazji pożegnania Pani Malwiny Targońskiej, która realizowała zadania w zastępstwie na stanowisku w Wydziale Rekrutacji.
     Pani Malwinie składamy serdeczne podziękowania za wkład pracy podczas realizowanych w WKU zadań i życzymy wszelkiej pomyślności.


         
_________________________________          
 Przegląd Filmów, Fotografii oraz Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego
          Uprzejmie informujemy, że zgodnie z planem zamierzeń DWiPO MON w listopadzie 2014r. w Klubie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej odbędzie się Przegląd Filmów, Fotografii oraz Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego.
           Zainteresowanych udziałem w przeglądach prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń (karta zgłoszenia + prace konkursowe) do organizatorów w terminach podanych w regulaminie.
          Jednocześnie informujemy, że regulaminy i wzory kart zgłoszeń znajdują się na stronach internetowych DWiPO MON, WCEO, Klubu Dowództwa Generalnego RSZ
oraz w naszej siedzibie WKU.
          Szczegółowych informacji udziela Pani Jadwiga Chłopecka z DWiPO, tel. 840-154.
         
_________________________________          
     W dniu 13 i 27 czerwca 2014r. w WKU Warszawa-Mokotów odbyło się po raz kolejny uroczyste wręczenie aktów mianowań. Na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień przybyli nowo mianowani wraz z rodzinami przez co uroczystość nabrała wielopokoleniowego charakteru. Wszystkim nowomianowanym żołnierzom składamy serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.>>Galeria<<
       
_________________________________        
     W dniach 04-05 czerwca w siedzibie WKU Warszawa-Mokotów odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego wręczono akty mianowań podoficerom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej na stopnie młodszego chorążego i starszego chorążego sztabowego.
     Wręczenia aktów mianowań dokonali:
przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kadr MON ppłk Grzegorz MIZURA, zastępca Szefa WSzW
w Warszawie ppłk Kazimierz MĄCZKA oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów
ppłk mgr Mariusz MUSKUS.
     W trakcie spotkania odczytany był list gratulacyjny od Dyrektora Departamenu Kadr MON
gen. dyw. Andrzeja WASILEWSKIEGO.
     Wszystkim mianowanym życzymy wszelkiej pomyślności i dużo dobrego zdrowia.>>Galeria<<
       
_________________________________        
   Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej w dniu 02 czerwca 2014 roku nastąpiło
w obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
Pana płk dr Dariusza KULETY
przekazanie obowiązków na stanowisku służbowym Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Warszawa-Mokotów.
   Obowiązki przekazał po pięciu latach kierowania Wojskową Komendą Uzupełnień
Warszawa-Mokotów
Pan ppłk mgr inż. Krzysztof KOSIOROWSKI,
a obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów przyjął
Pan ppłk mgr Mariusz MUSKUS
 

>>Galeria<<
     
_________________________________      

  Wręczenie aktu mianowania
na wyższy stopień


W dn. 09.05.2014 r.
w siedzibie WKU Warszawa-Mokotów Komendant WKU wręczył akt mianowania na stopień: starszy kapral dla kpr. rez. Cyprian LUTOBORSKI.

>>Galeria<<
 
 
_________________________________  
 List Szefa Sztabu Generalnego
do Żołnierzy rezerwy

W celu złożenia podziękowania żołnierzom rezerwy oraz promowania szkolenia rezerw osobowych w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych w 2014 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wystosował list do żołnierzy rezerwy.

 
_________________________________  
 Kwalifikacje
do zawodowej służby wojskowej w 2014 roku

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuje że od dnia 7 stycznia 2014 r. kwalifikacje wstępne będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje moga być kierowani:

 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu).

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania.

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl.

 
_________________________________  
Święto Administracji Wojskowej

 
W dn. 29.10.2013 r. w Centrum Konferencyjnym MON odbyło się "Święto Administracji Wojskowej" zorganizowane przez Szefa WSzW w Warszawie w 95 rocznicę istnienia administracji wojskowej.
W ramach uroczystości dokonano wręczenia medali i odznaczeń oraz wyróżnienia dla oficerów i pracowników wojska WSzW i WKU oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w tym wojewody mazowieckiego.

 
_________________________________  
Militaryzacja - pokaz

 
W dn. 24.10.2013 r. Szef Wydziału Rekrutacji mjr Krzysztof FUTYMA wraz z oficerami WKU Warszawa-Śródmieście uczestniczył w pokazie przyjęcia stanu osobowego do jednostki zmilitaryzowanej. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

_________________________________
Porozumienie o współpracy
ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP

 
22 października 2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów zawarła porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystego spotkania, aktu podpisania porozumienia dokonali ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI - Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz płk rez. Alfred KABATA - prezes Zarządu Głównego ZOR RP. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: płk rez. Dariusz ZIELONKA - wiceprezes ZOR RP oraz Artur BŁOŃSKI, Bohdan SOBIEWSKI, Sławomira GNATOWSKA. WKU reprezentował mjr Krzysztof FUTYMA - szef wydziału rekrutacji.


_________________________________
330 Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

 
W ramach obchodów 330 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej organizowanych w Wilanowie przez Burmistrza Wilanowa w dn. 14.09.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów zorganizowało stoisko promocyjne do różnych form służby wojskowej.


 iego
 _________________________________  

Wizyta przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy

 

W dn. 11.04.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów po raz drugi gościła przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy.

gen. mjr Volodymyr TALALAY wraz z 3 oficerami zainteresowani byli przyjęciem polskich procedur naboru do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych.

>>Galeria<<

 
   

_________________________________

Wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju"

W dniu 11.02.2013r w Urzędzie Gminy Prażmów odbyło się uroczyste wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców, których 3 i więcej synów pełniło nienagannie Zawodową Służbę Wojskową.

Dla "Matek Polek" - wręczono 2 złote i 14 srebrnych medali Po oficjalnych podziękowaniach, krótkich przemowach, były medale, kwiaty i listy gratulacyjne od wójta, a potem kawa i tort z pięknym napisem "Zasłużeni dla kraju".

>>Galeria<<

 

_________________________________

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów:
 • w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00
 • od wtorku do piątku od godziny 8:00 do 15:00

_________________________________

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 301/MON z dnia 10 sierpnia 2011 r.  Informujemy, że absolwenci uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych mogą składać wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Więcej >>>

_________________________________

KOMUNIKAT O ZMIANIE TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA - MOKOTÓW OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU więcej >>>

_________________________________

Na stronie ukazały sie najnowsze materiały dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych: Informator dla pracodawców, Poradnik dla kandydatów do NSR, Vademecum NSR. Zapraszamy wszystkich do przeczytania powyższych materiałów. więcej >>>

_________________________________

Zapraszamy do oglądania najnowszych filmów i spotów reklamowych dotyczących Narodowych Sił Rezerwowych więcej >>>

 wku warszawa mokotow

Liczniki na bloga